Acties
Dorpsplein Heesselt
Annuleren
Annuleren
 • Definitieve beslissing
  https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/06/26/minister-zet-streep-door-hoogwatergeul ..
  59 weken geleden
 • De Gelderlander: duidelijke boodschap aan haagse politici over nevengeul
  https://www.gelderlander.nl/neerijnen/varik-ontvangt-haagse-politici-met-duidelijke-boodschap-geen-geul~a0297dc9/ ..
  62 weken geleden
 • Op 11 juni komen tweede kamerleden praten over dijkversterking en hoogwatergeul
  https://www.waalzinnig.nl/tweede-kamerleden-komen-praten-u-komt-toch-ook/ ..
  62 weken geleden
 • Voorlopige keuze bekend: dijkversterking zonder hoogwatergeul - Varik-Heesselt
  Nieuws - Varik-Heesselt
  De stuurgroep Varik-Heesselt gaat het voorkeursalternatief dijkversterking met natuur- en watercompensatie in de uiterwaarden voorleggen aan de streek..
  77 weken geleden
 • Protest tegen de geul bij bezoek minister Cora van Nieuwenhuizen in Varik
  Minister Cora van Nieuwenhuizen kwam vandaag persoonlijk langs in Varik om een gevoel te krijgen van de mensen en de dorpen die in het gebied liggen d..
  79 weken geleden
 • Stuurgroep kiest voorkeursalternatief na bezoek minister aan Varik - Varik-Heesselt
  Nieuws - Varik-Heesselt
  De stuurgroep is op 8 februari 2018 bijeengekomen om tot een voorlopige keuze te komen voor een voorkeursalternatief. Zij stellen deze keuze uit tot n..
  79 weken geleden
 • Varik-Heesselt: geen tweede Loppersum
  In de Milieu Effect Rapportage worden de risico’s voor de veiligheid bij aanleg van de Hoogwatergeul voor Varik en Heesselt bevestigd. In de eerste ve..
  Wim van de Geijn, Ida Schinkelshoek, Louis de Jel zijn fel tegen de hoogwatergeul en leggen duidelijk uit welke problemen ze zien voor de veiligheid e..
  79 weken geleden
 • Uur van de waarheid voor nevengeul
  Het wordt donderdag 8 februari spannend voor de inwoners van Varik en Ophemert. Dan komt er meer duidelijkheid of het eiland, waar vrijwel niemand op ..
  De vermeende voordelen van de geul bleken niet voldoende om de gemeenteraad en het waterschap te overtuigen om voor de nevengeul te kiezen. De tegenst..
  80 weken geleden
 • Provincie kiest voor omstreden hoogwatergeul Varik
  ARNHEM/ VARIK - De provincie Gelderland wil dat er een hoogwatergeul komt bij Varik-Heesselt. De 1.400 bewoners zullen daardoor bij hoogwater op een e..
  Wat een patstelling! Blijkbaar zijn de lokale en de belangen van de provincie niet verenigbaar. Waterschap Rivierenland heeft zich uitgesproken tegen ..
  82 weken geleden
 • Tweede Kamer over Varik: Droge voeten staan voorop
  VARIK - Tweede Kamerleden willen nog niet vooruitlopen op een besluit over de geplande hoogwatergeul bij Varik. In De Gelderlander hekelden ingenieurs..
  Tweede Kamerleden willen nog niet vooruitlopen op een besluit over de geplande hoogwatergeul bij Varik.
  83 weken geleden
 • Ingenieurs kraken plan hoogwatergeul Varik
  VARIK - De kritiek op het plan voor een hoogwatergeul bij Varik en Heesselt in het Rivierengebied groeit. Een oud-topambtenaar van Rijkswaterstaat en ..
  Tegenstanders van de hoogwatergeul wijzen op de risico's voor de bewoners, de kosten en bekritiseren de manier waarop de overheid met bewoners is omge..
  83 weken geleden
 • Plannen nevengeul en dijkverzwaring bij Varik/Heesselt op Radio 1
  • zondag 14 januari 2018
  • 22:00
  Jacqueline Maris die zelf in Heesselt woont, volgde afgelopen jaren het proces van inspraak en besluitvorming omtrent de Hoogwatergeul. In Reporter Ra..
  84 weken geleden
 • Regio verdeeld over hoogwatergeul Varik
  VARIK - De regio is flink verdeeld over de mogelijke komst van een hoogwatergeul bij Varik. Waterschap Rivierenland  heeft zich uitgesproken tegen de ..
  Waterschap Rivierenland heeft zich uitgesproken tegen de geul die Varik en Heesselt in een eiland doet veranderen. De politiek in Neerijnen deed dat ..
  84 weken geleden
 • Raad van Neerijnen tegen nevengeul bij Varik
  De gemeenteraad van Neerijnen is tegen een nevengeul tussen Varik en Heesselt. De raad werkt aan een gezamenlijke motie hierover, die volgende week in..
  Gisterenavond is tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering gesproken over dijkverzwaring versus de nevengeul.
  87 weken geleden
 • Bijeenkomst stuurgroep 6 december - Dijkversterking of dorpspolder
  Nieuws - Varik-Heesselt..
  88 weken geleden
 • GS Gelderland: geul Varik draagt meer bij aan gebiedsontwikkeling
  Aanleg van een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt draagt meer bij aan de ontwikkelkansen voor het gebied dan stroombedverbreding en dijkversterking.
  Aanleg van een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt draagt meer bij aan de ontwikkelkansen voor het gebied dan stroombedverbreding en dijkversterking.
  89 weken geleden
 • Nog geen advies over hoogwatergeul of dikke dijk
  [NEERIJNEN] De raad van Neerijnen adviseert pas volgende maand over de voorkeursvariant voor riviermaatregelen bij Varik en Heesselt.
  De raad van Neerijnen adviseert pas volgende maand over de voorkeursvariant voor riviermaatregelen bij Varik en Heesselt.
  91 weken geleden
 • Petitie Waalzinnig - Geen binnendijkse hoogwatergeul Varik Heesselt
  De vereniging Waalzinnig roept de Landelijke-, Provinciale- en Gemeentelijke bestuurders op om de oplossingsrichting "Binnendijkse Hoogwatergeul Vari..
  92 weken geleden
 • Brief van Ir. Spaargaren aan 2e kamer
  Ir. Spaargaren heeft de vaste commissie Water van de 2e Kamer vorige week een uitgebreide brief geschreven waarom die Hoogwatergeul er niet mag komen...
  92 weken geleden
 • Varik-Heesselt: Nadruk op natuur bedreigt waterveiligheid - Waterforum
  De grote aandacht voor natuur vormt een groot risico voor de waterveiligheid in Varik-Heeselt. De aanleg van een hoogwatergeul is niet goed onderzocht
  93 weken geleden