Acties
Dorpsplein Est
Annuleren
Acties
Annuleren
Dorpsplein
Windpark Deil

Energieneutrale gemeenten in 2030 stapje dichterbij

Een energieneutrale gemeente in 2030 is voor de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen en straks ook voor de gemeente West Betuwe weer een stap dichterbij gekomen. Op 1 november werd bekend dat er groen licht is voor de bouw van het windpark Deil. De Raad van State verklaarde een ingediend beroep tegen windpark Deil niet ontvankelijk. Het windpark bestaat uit 11 windturbines en ligt vlakbij knooppunt Deil op het grondgebied van Neerijnen en Geldermalsen, ten zuiden van de A15 aan weerszijde van de A2.


De gemeenteraden van Neerijnen en Geldermalsen stemden medio 2017 al in met de komst van de windmolens. De gemeenten willen dat in 2030 alle energie die in de gemeente door inwoners en bedrijven en organisaties gebruikt wordt, duurzaam wordt opgewekt. Dat lukt alleen als inwoners, bedrijven en de gemeenten goed samenwerken. Het windpark Deil is een voorbeeld van een geslaagde samenwerking tussen inwoners in een burgerinitiatief, ontwikkelaars en de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. De drie initiatiefnemers, Yard Energy, Raedthuys Pure Energie en Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen (binnenkort omgedoopt tot Burgerwindcoöperatie West-Betuwe) van het park, kunnen nu snel met de bouw beginnen. Formeel staat het licht nog niet helemaal op groen want er ligt nog een watervergunning en een ontheffing natuurbeschermingswet in ontwerp ter inzage.


Nieuwe natuur

Onderdeel van het plan is ook dat ze 2 hectare nieuwe natuur aanleggen en dat een aangrenzend gebied geschikt gemaakt wordt voor weidevogels en als voedsel- en slaapgebied voor overwinterende watervogels.


Deelname door inwoners

Inwoners kunnen deelnemen in de investering via Burgerwindcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. Omwonenden hebben, ook als ze niet mee investeren, extra profijt van het windpark. De gemeenten Geldermalsen en Neerijnen juichen dit toe. Zo staat in het uitvoeringsplan duurzaamheidsvisie gemeente Geldermalsen bijvoorbeeld dat het ontwikkelen van projecten door inwoners en lokale bedrijven de voorkeur heeft, omdat opbrengsten direct aan de gemeenschap ten goede komen.

Wil je meepraten op het dorpsplein van Est?

Met een account blijf je makkelijk op de hoogte en kun je meepraten met je dorpsbewoners over dit en andere onderwerpen in Est.