Acties
Dorpsplein Est
Annuleren
Acties
Annuleren
Dorpsplein
West Betuwe beraad, gezamenlijk overleg gemeenteraden
Goede sfeer tijdens het eerste West Betuwe Beraad Voorzitter burgemeester Loes van Ruijven kijkt met een tevreden gevoel terug op de eerste officiële vergadering van het West Betuwe Beraad gisteravond in het gemeentehuis van Geldermalsen. In een goede sfeer en hoog tempo gingen de gezamenlijke gemeenteraden akkoord met een aantal – vooral procedurele – voorstellen. Zo ging het o.a. over het protocol voor de vergaderingen, de samenstelling van allerlei raadswerkgroepen en het vergaderschema voor 2018. Het belangrijkste deel van de avond was ingeruimd voor de heer Bas Verbruggen van het bureau Bugel/Hajema. In een gloedvol betoog gaf hij de aanwezige raadsleden en de aardig gevulde publieke tribune inzicht in het verloop van het zogenaamde Bidbookproces tot nu toe. Daarbij gaf hij ook aan op welke wijze dit proces aansluit bij de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet. De ansichtenkaartenactie en de verschillende dorpswandelingen hebben al een heel aardig beeld opgeleverd van wat er in de verschillende dorpen en stadjes leeft. Er volgen nog dorpsgesprekken en initiatieven gericht op specifieke doelgroepen (zoals de jeugd en de ondernemers) en aandachtsgebieden (zoals het buitengebied). Daartoe uitgedaagd door enkele kritische opmerkingen vanuit het Beraad erkende burgemeester Harry de Vries dat de respons vanuit de gemeenschap minder is dan gehoopt. Daarnaast is het tot nu toe organisatorisch niet allemaal vlekkeloos is verlopen. ‘Dat neemt niet weg dat er ook veel enthousiasme is en dat er behoorlijk wat interessante en bruikbare tips, suggesties en vraagstukken zijn aangedragen. Het is een uitdagend, boeiend en intensief traject waarvoor zelfs landelijk vanuit de VNG belangstelling bestaat.’ Hoewel de tijdsdruk groot is en er ontzettend veel werk moet worden verricht moet het zeker lukken kort na de zomervakantie 2018 een eerste concept bidbook te presenteren. Op korte termijn staan nog de dorpswandelingen in Enspijk en Vuren op het programma. Hoewel er binnen dat dorp sprake is van enige aarzeling, probeert burgemeester Miranda de Vries ook de inwoners van Rumpt over de streep te trekken om ook daar een dorpswandeling te organiseren. Na afloop bleven de aanwezige raadsleden nog geruime tijd geanimeerd met elkaar in gesprek. De weg richting de nieuwe gemeente West Betuwe is duidelijk ingezet. Het eerstvolgende West Betuwe Beraad is op maandag 27 november a.s. ,om 20.00 uur, in het gemeentehuis van Lingewaal.

Wil je meepraten op het dorpsplein van Est?

Met een account blijf je makkelijk op de hoogte en kun je meepraten met je dorpsbewoners over dit en andere onderwerpen in Est.